Với “thành tích” đầu tư vào đâu là BĐS nơi đó nâng tầm giá trị và bứt phá ngoạn mục, tập đoàn Sun Group luôn là CĐT được chào đón tại các địa phương.Các công trình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí mà Sun Group kiến tạo đều có diện tích khu khu đất khủng và thiết kế ấn tượng, khác biệt cao cấp bậc nhất tại Việt Nam.Có thể kể tên hàng loạt những công trình lưu lại nét ấn tượng của Sun Group tại các thiên đường du lịch Việt như: Bà Nà Hills của Đà Nẵng, Fansipan Sapa, Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc, Sun World Hạ Long Quảng Ninh…Và thời gian sắp tới đây, dự định vào quý III năm 2022, Sun Group sẽ cho mở bán chuỗi vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tại tỉnh Hòa Bình. Theo thông tin nhận được, mục tiêu chung của dự án Sun Group Hòa Bình là nhằm mục đích khai thác những cơ hội sẵn có về du lịch của Quý Hòa, Lạc Sơn. cùng lúc bổ sung cho nhau hài hòa giữa việc phát huy và bảo tồn những giá trị vật thể và phi vật thể nhằm thúc đẩy ngành du lịch tỉnh Hòa Bình mở rộng theo hướng lâu dài, bền vững.Hiện tại, UBND tỉnh Hòa Bình đã đồng ý chủ trương cho phép Sun Group bắt tay với các cơ quan chức năng của tỉnh giống như huyện Lạc Sơn nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập đề xuất dự án tổ hợp du lịch văn hóa, dịch vụ nghỉ dưỡng tại khu vực đồi Thung, xã Quý Hòa huyện Lạc Sơn và xã Cuối Hạ huyện Kim Bôi, Hòa Bình.Như vậy, với việc đồng ý và tạo điều kiện của nhà lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, tập đoàn Sun Group sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục về pháp lý và bắt tay thực thi dự án tại Hòa Bình ngay trong năm 2022 này.Website sẽ cung cấp tới quý anh chị thông tin tất cả, chính thống về siêu dự án SUN GROUP HÒA BÌNH, tin tức thị trường BĐS ven đô, thị trường nghỉ dưỡng hòa Bình cũng như các bài viết tư vấn chuyên sâu giúp anh chị từng bước chọn được các loại hình bđs đang mở bán BĐS ưng ý cùng cách thức tài chính tối ưu. https://sungrouphoabinh.info/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-11 (金) 09:57:52 (854d)