Với diện tích khu khu đất gần 100ha, Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương bổ sung cho nhau các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe đẳng cấp, nhằm sử dụng và nâng tầm giá trị nguồn khoáng nóng Quảng Yên vốn đã được biết đến từ lâu, nhưng chưa được đầu tư tương xứng.Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa).Theo các chuyên gia Nhật Bản, nước khoáng nóng Quảng Yên có nhiệt độ phát lộ trên 44 độ C, hàm lượng HS-+S2O3(2-) + H2S ở ngưỡng 7,3mg/L, vượt chuẩn onsen trị liệu của Nhật Bản (tỷ lệ lớn hơn 2mg/kg). Và với tính axit nhẹ (PH<7), nước khoáng nóng Quảng Yên đặc biệt tốt trong việc giảm căng thẳng, điều trị các bệnh mãn tính về da, tiêu hóa, các bệnh lý về khớp, tiểu đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, gout… (Trong ảnh: Phối cảnh tổng thể Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa). https://pastelink.net/pirf0igb http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5473 http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=6640 https://proparentiahp.org/members/subeautyonsen/activity/997009/ https://www.grabcaruber.com/members/subeautyonsen/activity/168231/ https://telegra.ph/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-Hóa-01-25 http://one.ndcsa.com/members/subeautyonsen/activity/342773/ https://londonadass.org.uk/members/subeautyonsen/activity/343147/ http://gigglyu.com/members/subeautyonsen/activity/402149/ http://capacitaciontotalcdmx.com/members/subeautyonsen/activity/117046/ http://subeautyonsen.jigsy.com/entries/general/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a- https://hiqy.in/post/28771 https://painless.network/members/subeautyonsen/activity/95166/ https://subeautyonsen.bloggersdelight.dk/2022/01/25/sun-beauty-onsen-thanh-hoa/ http://www.vegaingenium.it/members/subeautyonsen/activity/1134204/ https://pbase.com/topics/subeautyonsen/sun_beauty_onsen_thanh_ha https://paste2.org/3myVe4sP https://subeautyonsen.bravejournal.net/post/2022/01/25/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a https://controlc.com/3c3dc0fb https://squareblogs.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa https://anotepad.com/notes/g28bcayq https://subeautyonsen.doodlekit.com/blog/entry/19676304/sun-beauty-onsen-thanh-h243a- https://canvas.instructure.com/eportfolios/854530/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ http://pigskinref.com/secure/members/subeautyonsen/activity/239125/ https://subeautyonsen.tumblr.com/post/674319916252495872/sun-beauty-onsen-thanh-h%C3%B3a https://onbigstage.com/members/subeautyonsen/activity/1300733/ https://lessons.spoj.com/eportfolios/29924/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=10359 https://subeautyonsen.edublogs.org/2022/01/25/sun-beauty-onsen-thanh-hoa/ http://www.bcsnerie.com/members/subeautyonsen/activity/1230362/ http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=254066 http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=223942 http://isms.pk/members/subeautyonsen/activity/2506889/ https://www.aacc21stcenturycenter.org/members/subeautyonsen/activity/1205234/ https://www.victoriaeducation.co.uk/members/subeautyonsen/activity/1017923/ https://subeautyonsen.werite.net/post/2022/01/25/Sun-Beauty-Onsen-Thanh-H%C3%B3a http://moonland.com/members/subeautyonsen/activity/351649/ https://pastebin.fun/w0ynd2hbsw http://pixelscholars.org/engl202-022/members/subeautyonsen/activity/1736054/ https://writeablog.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa http://subeautyonsen.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_entry/25033119-sun-beauty-onsen-thanh-h-a?__xtblog_block_id=1#xt_blog http://trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=5109 https://www.acityexplored.com/members/subeautyonsen/activity/303884/ https://klinegibbs849.livejournal.com/profile https://postheaven.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa https://blog.leaseq.com/members/subeautyonsen/activity/238994/ https://adi.com.ng/members/subeautyonsen/activity/358376/ http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=266105 https://www.eustoncollege.co.uk/members/subeautyonsen/activity/1048495/ https://canonuser.com/members/subeautyonsen/activity/300299/ https://suprdeals.com/members/subeautyonsen/activity/296356/ https://mooc.elte.hu/eportfolios/30376/Home/Sun_Beauty_Onsen_Thanh_Ha_ https://www.wozoradio.com/members/subeautyonsen/activity/149425/ http://alignmentinspirit.com/members/subeautyonsen/activity/473046/ https://zenwriting.net/subeautyonsen/sun-beauty-onsen-thanh-hoa http://harrislisa72.com/members/subeautyonsen/activity/388484/ https://bvphusanct.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=12293 https://www.gatesofantares.com/players/subeautyonsen/activity/1484100/ http://bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=7138 https://reda.sa/members/subeautyonsen/activity/884367/ https://open-isa.org/members/subeautyonsen/activity/303395/ https://notes.io/Pm4u https://ilearn.tek.zone/members/subeautyonsen/activity/613030/ http://biztektoolbox.com/members/subeautyonsen/activity/921458/ https://www.blog.lovinah.com/members/subeautyonsen/activity/161460/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-01-25 (火) 12:54:12 (899d)