Năm 2022, môt khu phức hợp du lịch tân tiến, cao cấp đã được tập đoàn Sun Group lên kế hoạch triển khai cùng mục tiêu biến Hòn Thơm tạo thành đảo Thiên Đường, quần thể du lịch nghỉ dưỡng mới tại Phú Quốc. Nổi bật nhất có thể kể tới sẽ phân khu biệt thự Hòn Thơm, phân khu của sự thượng lưu, riêng tư và cao cấp. Với mong muốn mang tới quần thể nghỉ dưỡng riêng tư nhất, tập đoàn Sun Group đã khéo léo quy hoạch phân khu biệt thự tại điểm cực nam đảo Hòn Thơm. Nơi mỗi căn biệt thự nằm nép mình bên những dốc đá hùng vĩ. Bao quanh bởi những tán rừng tự nhiên và có được riêng cho mình biển Bãi Nôm tuyệt đẹp.Những ngôi biệt thự Hòn Thơm sẽ nằm tại hệ sinh thái tinh hoa https://sungrouphonthom.net/ Phú Quốc. Dự án được xây dựng trên vịnh biển đẹp và yên tĩnh nhất Hòn Thơm. Với làn nước trong xanh ngọc bích đặc trưng, bóng dừa xanh tỏa mát cùng bờ cát trắng mịn xa vô tận.Biệt thự Hòn Thơm của Sun Group đáng để là nơi dừng chân tuyệt vời để trải qua kỳ nghỉ dưỡng sau thời gian làm việc căng thẳng. Đượ biết, những ngôi biệt thự tại Hòn Thơm sẽ có một nét riêng vô cùng đặc biệt. Chắc chắn sẽ thu hút khách thưởng ngoạn ghé thăm và là một trong những khu nghỉ dưỡng hạng sang đáng sống nhất tại Việt Nam trong khoảng thời gian tới.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-02-24 (木) 14:38:47 (869d)